1,044 Toplam Yorum Sayısı
980 Toplam Konu Sayısı
104 Toplam Üye Sayısı
6.81 Günlük Ortalama Yorum
6.39 Günlük Ortalama Konu
0.68 Günlük Ortalama Kayıtlar
10.04 Üye Başına Ortalama Yorum
9.42 Üye Başına Ortalama Konu
0.07 Konu Başına Yorum
66.35% Yorum Yazanların Ortalama